จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ @2016

เปิดบริการมามากกว่า/ปี

รับเงิน/ออกรถ ไม่เกินวัน

รับเล่มทะเบียนภายใน /วัน

About FAB

เฟิร์สท์ ออโต้ บิสซิเนส

บริษัทมีความเชี่ยวชาญการให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์เต็มรูปบบโดยตัวรถยนต์นั้นไม่มีภาระผ่อนใดๆกับสถาบันการเงิน การยื่นทำสินเชื่อรถยนต์ จำนำเล่มทะเบียนรถ แต่ 6 ใช้วันทำการนาน แต่กับทางเรา First Auto รับเงินไวภายใน 3-5 วันแล้วแต่เคส พร้อมทั้งหากปิดบัญชีก่อนกำหนดจะมีส่วนลดค่าป่วยการถึง 50% และรับเล่มทะเบียนภายใน 1 วันเท่านั้นสำหรับการปิดบัญชีเอาเล่มทะเบียนออก

ความชำนาญการ

จำนำเล่มทะเบียนรถแลกเงิน

95%

ไฟแนนซ์-ซื้อขายกันเอง

90%

ปิดบัญชีย้ายไฟแนนซ์

80%