เครื่อง 2700cc Vigo ติดแก๊ซ NGV ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 19/11/61 ขับได้
เครื่อง 270cc Toyota 2TR Vigo ติดแก๊ซ NGV ภาษีขาด ภาษีหมด : ปี 19/11/61 ขับได้
ขายตามสภาพ รถต้องซ่อม ภาษีหมด : ปี 24/03/62